W poszukiwaniu psychoterapeuty...

Znaleźć dziś dobrego psychologa to nie lada wyzwanie. Już sama ilość gabinetów psychoterapii w Krakowie przytłacza i dezorientuje. Konkurujący ze sobą specjaliści podkreślają zwykle: doświadczenie zawodowe, wykształcenie, nurt teoretyczny w jakim pracują. Co należy wiedzieć, zanim zdecydujemy się na podjęcie psychoterapii?

Otóż, jeśli chodzi o przygotowanie do zawodu psychoterapeuty, w naszym kraju działa kilka ośrodków kształcących w zakresie psychoterapii, niezależnie od ukończonych studiów psychologicznych. Należy tu nadmienić, że nie tylko psycholodzy są psychoterapeutami. Nie stanowi to również wymogu kwalifilkacyjnego do podjęcia szkolenia psychoterapeutycznego. Polskie Towarzystwo Psychologiczne atestuje obecnie szkolenia prowadzone przez nastpujące instytucje:

  • Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
  • Instytut Analizy Grupowej "RASZTÓW" w Warszawie
  • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie
  • INTRA Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Szkoła Psychoterapii w Warszawie
  • Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi
  • Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie
  • Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie
  • Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie
  • Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu

Każdy z tych ośrodku kształci w specyficznym nurcie psychoterapii. Na dzień dzisiejszy najpopularniejsze z nurtów to: poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny, systemowy, gestalt oraz integracyjny - reprezentujący eklektyczne podejście do pomocy psychologicznej. Warto zapoznać się z głównymi założeniami poszczególnych modalności oraz związaną z nimi techniką pracy psychoterapeutów.

Dobry psycholog, a ściślej psychoterapeuta to przede wszystkim osoba, która ukończyła jedno z wyżej wymienionych szkoleń. Kolejnym warunkiem, jaki powinien spełniać nasz terapeuta to korzystanie z tzw. superwizji. Jest to rodzaj konsultacji z doświadczonym psychoterapeutą - superwizorem, w czasie której - w grupie bądź indywidualnie - terapeuta omawia problemy związane z prowadzonymi pacjentami. Dobry psycholog/psychoterapeuta poddaje się superwizji regularnie i przez cały okres swojej praktyki zawodowej.

Oczywiście ważne jest także doświadczenie zawodowe psychologa. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego charakter. Czy osoba, do której chcę udać się na terapię, ma za sobą doświadczenie psychoterapeutyczne? Praca w służbie zdrowia (szpitale, poradnie zdrowia psychicznego), czy instutucjach pozarządowych (ośrodki interwencji kryzysowej, środowiskowe domy samopomocy, rozmaite fundacje czy stowarzyszenia) nie gwarantuje bowiem, że nasz terapeuta prowadził psychoterapię. Mógł zajmować się diagnostką, poradnictwem, szkoleniami czy warsztatami. Warto upewnić się w tej kwestii.